Om foreningen

Bowlingklubben Sisu startede i 1980 en støtteforening med navnet Sisu’s Venner.

Formålet var klart og simpelt, foreningen skulle gennem diverse aktiviteter rejse midler til støtte i diverse gøremål.

Det første bestyrelsen startede op var aktiviteter som lotterisalg og salg af tasker med Sisu logo på. Ud over disse aktiviteter blev der lavet sociale tiltag som klubfester, bankospil og udflugter for klubbens medlemmer, og andre som havde en eller anden tilknytning til klubben.

Desværre skete der det, at flere af de personer som var med til at starte foreningen forlod BK Sisu, og aktivitetsniveauet faldt markant.

Efter at have ligget stille i nogle år, påtog en del andre personer sig opgaven med at starte op med bankospil.

Man benyttede Rødovre Statsskole som samlingspunkt, og det tegnede lyst, da mange mødte op til de ugentlige bankospil. Desværre måtte man hen af vejen konstatere, at regnestykket med at drive bankospillene var dårligt, især fordi man skulle betale leje af salen.

Derfor flyttede vi “spillested” til Valhøj skole, som vi den dag i dag benytter.

Efter en rum tid, hvor deltagerantallet til bankospillene dalene, måtte vi træffe en beslutning, om vi skulle lukke ned, eller finde en “partner” til at drive det videre. Lykkeligvis fik vi en henvendelse fra Avarta, som gennem en årrække også havde afholdt bankospil, men de var stoppet kort tid inden.

Derfor indgik vi et formelt samarbejde, og arbejder nu i vort bankoudvalg nu for at rejse penge til såvel bowlingen og fodbolden.

Vores bankspil afholdes hver tirsdag aften på Valhøj Skole i festsalen. Vi åbner dørene kl. 17.00